Τι είναι ένας κωδικός λογισμικού;

Τι είναι ένας κωδικός λογισμικού;

602

 

Ένας κωδικός λογισμικού είναι το μοναδικό αναγνωριστικό για όλα τα προϊόντα Avery.

Βρίσκεται στη συσκευασία του προϊόντος σας ή για τα περισσότερα προϊόντα απευθείας στο ίδιο το προϊόν Avery (χωρίς τη μέτρηση φύλλων

Κωδικός προϊόντος: L7163®-100 => Κωδικός λογισμικού:  L7163