Ετικέτες προστασίας και ασφάλειας

Οι ετικέτες ταινίας σας προστατεύουν από την ιδιοκτησία σας

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες απογραφής είναι ανθεκτικές στο νερό, αδιάσχιστες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές.

Είτε θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικούς χώρους είτε σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, αυτές οι ετικέτες θα είναι η σταθερή σας αξία. Η σειρά μας περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από αφαιρούμενες ή μόνιμες αυτοκόλλητες ετικέτες.

Χάρη στην αξιοπιστία των ετικετών της AVERY ZWECKFORM προσφέρουμε ασφάλεια στην επισήμανση και τη σήμανση της απογραφής σας.

Οι ετικέτες ταινίας σας προστατεύουν από την ιδιοκτησία σας
Αδιάβροχες ετικέτες L4775-20 Περιεχόμενο: 20 Ετικέτες / 20 Φύλλο

Αδιάβροχες ετικέτες L4775-20

210 x 297 mm
20 Ετικέτες / 20 Φύλλο
Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser, Έγχρωμος εκτυπωτής laser
Αδιάβροχες ετικέτες L4776-20 Περιεχόμενο: 240 Ετικέτες / 20 Φύλλο

Αδιάβροχες ετικέτες L4776-20

99,1 x 42,3 mm
240 Ετικέτες / 20 Φύλλο
Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser, Έγχρωμος εκτυπωτής laser
Αδιάβροχες ετικέτες L4773-20 Περιεχόμενο: 480 Ετικέτες / 20 Φύλλο

Αδιάβροχες ετικέτες L4773-20

63,5 x 33,9 mm
480 Ετικέτες / 20 Φύλλο
Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser, Έγχρωμος εκτυπωτής laser
Ετικέτες λογοτύπου L6009-20 Περιεχόμενο: 960 Ετικέτες / 20 Φύλλο

Ετικέτες λογοτύπου L6009-20

45,7 x 21,2 mm
960 Ετικέτες / 20 Φύλλο
Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser
Αδιάβροχες ετικέτες L4774-20 Περιεχόμενο: 80 Ετικέτες / 20 Φύλλο

Αδιάβροχες ετικέτες L4774-20

99,1 x 139 mm
80 Ετικέτες / 20 Φύλλο
Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser, Έγχρωμος εκτυπωτής laser
Ετικέτες λογοτύπου L6012-20 Περιεχόμενο: 200 Ετικέτες / 20 Φύλλο

Ετικέτες λογοτύπου L6012-20

96 x 50,8 mm
200 Ετικέτες / 20 Φύλλο
Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser
Ετικέτες λογοτύπου L6013-20 Περιεχόμενο: 20 Ετικέτες / 20 Φύλλο

Ετικέτες λογοτύπου L6013-20

210 x 297 mm
20 Ετικέτες / 20 Φύλλο
Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser
Ετικέτες λογοτύπου L6011-20 Περιεχόμενο: 540 Ετικέτες / 20 Φύλλο

Ετικέτες λογοτύπου L6011-20

63,5 x 29,6 mm
540 Ετικέτες / 20 Φύλλο
Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser