Πού βρίσκω τον κατάλογο των τρεχόντων προϊόντων για λήψη (pdf);

Θα βρείτε μια επισκόπηση για τις ομάδες προϊόντων στα σχετικά αρχεία δεδομένων pdf για λήψη στην αρχική σελίδα μας.
http://www.avery-zweckform.com/avery/de_de/Online-Service/Produktkatalog-pdfs.htm
Εναλλακτικά, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το κέντρο καταναλωτών μας. Η ομάδα μας θα χαρεί να σας στείλει τον εκτυπωμένο κατάλογο δωρεάν.