Τώρα ακόμα καλύτερα

Τυπώστε τις ετικέτες σας online

Ετικέτες, επαγγελματικές κάρτες, ετικέτες CD, ετικέτες αρχειοθέτησης για κλασέρ με μοχλό - τώρα είναι ακόμα πιο εύκολο να σχεδιάσετε και να εκτυπώσετε με το Avery Design & Print - το δωρεάν λογισμικό μας

  • Πρόγραμμα δωρεάν δημιουργίας ετικετών
  • Εύχρηστο με σαφώς δομημένο περιβάλλον για τον χρήστη
  • Πάνω από 1.000 δωρεάν πρότυπα σχεδίασης
  • Πολυάριθμες λειτουργικές δυνατότητες π.χ. συγχώνευση αλληλογραφίας και γραμμωτών κωδίκων

Το δωρεάν επιγραμμικό λογισμικό μας σας προσφέρει κατάλληλα κενά πρότυπα καθώς και προ-σχεδιασμένα πρότυπα για όλα τα προϊόντα Avery Zweckform, π.χ. ετικέτες αρχειοθέτησης για κλασέρ με μοχλό, ετικέτες διευθύνσεων, επαγγελματικές κάρτες, ετικέτες αποθεμάτων...

 

Avery Design Print