Η δεκαετία του ’50: Η ανάπτυξη την εποχή του οικονομικού θαύματος

Και πλέον δεν ήταν παρά μια ιστορία ραγδαίας επιτυχίας

Το 1950, οι πωλήσεις της Zweckform έφτασαν τα 1,6 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα, ενώ το 1953, οι πωλήσεις διπλασιάστηκαν στα 3,5 εκατομμύρια.

Το 1956, οι πωλήσεις έφτασαν τα 4,8 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. Τα προϊόντα της Zweckform διανεμήθηκαν σε όλη τη χώρα, σε 7.800 ειδικευμένα καταστήματα.

Και πλέον δεν ήταν παρά μια ιστορία ραγδαίας επιτυχίας