Γενικά Εκτύπωση Ιδιότητες Χρήση

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας. Πρέπει πάντα να αλλάζετε τις ρυθμίσεις για ετικέτες, χαρτόνι, χοντρό υλικό ή παρόμοιο.
 

Αυτό συμβαίνει κυρίως με τις διαφάνειες επιδιασκοπίου ή γυαλιστερό χαρτί.

Αιτία: Εκτυπώσατε στη μη επιχρισμένη πλευρά της διαφάνειας ή η διαφάνεια προοριζόταν για διαφορετικό τύπο εκτυπωτή (π.χ. διαφάνειες laser αντί για διαφάνειες inkjet)
Λύση: Τυπώστε στην επιχρισμένη πλευρά της διαφάνειας και προσέξτε την καταλληλότητα του εκτυπωτή (π.χ. κατάλληλο για εκτυπωτές inkjet ή laser)
Επιπροσθέτως, οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή πρέπει να ορίζονται σε διαφάνειες για την ενεργοποίηση της βέλτιστης επεξεργασίας. Με μερικούς εκτυπωτές δεν είναι αρκετή η αλλαγή των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αλλά οι ρυθμίσεις στον ίδιο τον εκτυπωτή πρέπει να αλλάζουν.

Τα προϊόντα που αναπτύσσονται για εκτυπωτές laser έχουν μια ειδική επίχριση ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία. Ένας εκτυπωτής inkjet δεν εκτυπώνει με τις υψηλές θερμοκρασίες ενός εκτυπωτή laser με αποτέλεσμα την ανικανότητα απορρόφησης της μελάνης. Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης δεν συμμορφώνεται με την επιθυμητή υψηλή ποιότητα. Συνιστούμε προϊόντα εκτύπωσης μόνο για τους κατάλληλους εκτυπωτές προς αποφυγή χαμηλής ποιότητας. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι κατάλληλο και για τους 4 τύπους εκτυπωτή, εξαρτάται από εσάς ποιο είδος θα χρησιμοποιήσετε.